RETNINGSLINJER IFT. COVID-19

Vi følger de retningslinjer og anbefalinger, som meldes ud af myndighederne samt idrætsorganisationerne.

Hvis man vil læse mere om de overordnede retningslinjer for idrætten, kan man orientere sig på følgende hjemmesider:

Følgende retningslinjer gælder for træning hos Kæmperne:

Vi skal fortsat passe på hinanden, så derfor:

 • Sprit altid hænder og udstyr af før og efter træning
 • Medbring gerne dit eget udstyr, hvis det er muligt (fx. måtte, ketcher osv.)
 • Hvis du låner vores udstyr, så husk at spritte det af, når du er færdig
 • Mød ikke op til træning, hvis du er forkølet eller har symtopmer på Covid-19

Følg altid instruktørernes anvisninger - så vi kan passe godt på hinanden!

 

Procedure for håndtering af smitte og kontaktsporing hos Kæmperne

Hvordan skal du forholde dig:

Hvis du har symptomer og er i tvivl om det er Covid-19

 1. Gå i selvisolation – mød ikke op på Kæmpernes hold
 2. Bestil tid til test på Coronaprover.dk (kontakt læge, hvis dine symptomer bekymrer dig eller du føler dig så syg, at du har behov for at snakke med en læge).
 3. Giv besked til foreningens koordinator og fortæl, hvilke hold du har været på i dagene op til symptomerne startede

Hvis der er risiko for, at du kan være blevet smittet af en nær kontakt, men ikke har symptomer

 1. Du kan ikke vide, om du er blevet smittet, før du er blevet testet, så du skal opføre dig som om du er smittet og gå i selvisolation – mød ikke op på Kæmpernes hold.
 2. Bestil tid til test på Coronaprover.dk - Det anbefales at man testes på 4. og 6. dagen, efter du har været i kontakt med én, der er testet positiv.
 3. Ring evt. til Corona hotline på tlf 70 20 02 33 (tast 2), for at afklare, hvilke dage du skal testes.
 4. Giv besked til foreningens koordinator og fortæl, hvilke hold du har været på, efter du var sammen med én, der er testet positiv

Hvordan forholder foreningen sig:

Hvis et medlem/instruktør giver besked om, at vedkommende har symptomer på Covid-19
eller er testet positiv for Covid-19

 1. Vi beder vedkommende om at gå i selvisolation og blive testet hurtigst muligt, hvis ikke vedkommende allerede er blevet det.
 2. Vi danner os et overblik over risikoen for smittespredning – følgende tages med i vurderingen:
  a. Hvilke hold har personen været på i dagene op til testen eller evt. symptomer startede.
  b. Typen af idræt (kontakt, varighed, brug af redskaber/maskiner osv.
 3. Vi får overblik over hvem og hvor mange der har deltaget på hold med vedkommende
 4. Deltagerne kontaktes direkte med besked på at gå i selvisolation og sørge for at blive testet på 4. og 6. dagen efter de har været på hold med den smittede person.
 5. Uanset om man har symptomer eller ej, må man ikke møde op på andre af Kæmpernes hold, før man ved, at begge test er negative – eller der er gået mindst 14 dage fra man har været på hold med den smittede person.
 6. For at kunne handle hurtigt og bryde evt. smittekæder, beder vi alle deltagerne om at give besked om, hvilke hold de har været på, efter de har deltaget på hold med den smittede.
 7. Vi vælger at aflyse enkelte hold eller lukke alle aktiviteter ned, hvis vi vurderer, at der er stor risiko for flere smittekæder på tværs af flere holdene.

Hvis et medlem/instruktør giver besked om, at vedkommende har været i kontakt med én,
der er testet positiv for Covid-19, men
ikke selv har symptomer:

 1. Vi beder vedkommende om at blive testet hurtigst muligt, og gå i selvisolation. Samt melde tilbage ang. testresultat hurtigst muligt
 2. Vi danner os et overblik over risikoen for smittespredning – følgende tages med i vurderingen:
  a. Hvilke hold har personen været på i dagene op til testen eller evt. symptomer startede.
  b. Typen af idræt (kontakt, varighed, brug af redskaber/maskiner osv.
 3. Vi får overblik over hvem og hvor mange, der har deltaget på hold med vedkommende
 4. Vi afventer svar på vedkommendes test.
 5. Som udgangspunkt kontaktes deltagerne først, hvis det viser sig, at vedkommende er blevet testet positiv. Der kan dog være grund til at kontakte deltagerne før og forberede dem på det.
 6. Er vedkommende testet positiv følger vi proceduren som beskrevet fra punkt 4 ovenfor.

LÆS MERE OM SPORTSGRENENE