Prøvetimer

Du har mulighed for at få et par gratis prøvetimer inden du melder dig ind. Du kan altid bare møde op på vores hold, uden at melde din ankomst i forvejen. Vores instruktører er vant til, at der jævnligt kommer folk til prøvetimer, så de skal nok tage godt imod dig.
Du må meget gerne følges med en bekendt, en ven eller en ansat/frivillig med tilknytning til dit bosted eller værested.
 
OBS! Grundet COVID-19 og forsamlingsforbud er det nødvendigt med tilmelding på nogle af vores hold. 
Dette foregår via sms til den ansvarlige instruktør - Mobil nr. står på vores ugeskema - Læs mere her 
 
 

Følgeordning for ansatte
Hvis du er ansat/frivillig på et bo- eller værested, må du gerne tage til
prøvetimer sammen med en mindre gruppe borgere. Det eneste vi beder om er, at I giver besked, hvis I kommer mere end 3 personer. På den måde kan vi informere instruktøren, så han/hun er klar til at tage imod jer. (dette er dog ikke muligt i øjeblikket pga. begrænsning af deltagerantallet på holdene).

Vi kan også sagtens lave en aftale om fast følgeordning med en ansat/frivillig, men det kræver, at borgerne melder sig ind i foreningen efter et par prøvetimer, eller at vi laver en anden aftale om betaling.

Ring/SMS til 30 69 25 94
Mail til idrætskoordinator Christine Topp: cp06@kk.dk.
 

LÆS MERE OM SPORTSGRENENE