Prøvetimer
Du har mulighed for at få et par gratis prøvetimer inden du melder dig ind. Du kan som udgangspunkt altid bare møde op på vores hold, uden at melde din ankomst i forvejen. 

Der er dog enkelte af vores hold, som kræver tilmelding via sms pga. begrænset plads. Det gælder bl.a. tennis og varmtvandsgymnastik. Dette fremgår af vores aktuelle ugeskema, hvor du også kan finde mobil nr. til den ansvarlige instruktør.  

Vores instruktører er vant til, at der jævnligt kommer folk til prøvetimer, så de skal nok tage godt imod dig.
Du må også meget gerne følges med en ven, familiemedlem, støttekontaktperson eller en ansat/frivillig med tilknytning til dit bosted eller værested.

 

Følgeordning for ansatte 
Hvis du er ansat/frivillig på et bo- eller værested, må du gerne tage til 
prøvetimer sammen med en mindre gruppe borgere. 
Det eneste vi beder om er, at I giver besked, hvis I kommer mere end 3 personer. På den måde kan vi informere instruktøren, så vedkommende er forberedt på at skulle tage imod jer. 

Vi kan også sagtens lave en aftale om fast følgeordning med en ansat/frivillig, men det kræver, at borgerne melder sig ind i foreningen efter et par prøvetimer, eller at vi laver en anden aftale om betaling.

Ring/SMS til 30 69 25 94
Mail til idrætskoordinator Christine Topp: cp06@kk.dk.
 

LÆS MERE OM SPORTSGRENENE