Formål
Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 (forkortet IFK98) er en idrætsforening, som primært henvender sig til folk over 18 år med psykiske og/eller sociale udfordringer eller sårbarheder. Medarbejdere, pårørende og venner må også gerne deltage i foreningens aktiviteter. Alle er velkomne.
Foreningens mål er at øge medlemmernes fysiske og psykiske velvære samt skabe et socialt trygt og stabilt miljø - ved at tilbyde forskellige former for idræt i form af ugentlige træningsaktiviteter, turneringer/stævner og andre idrætslige og sociale arrangementer.
Vi lægger vægt på det sportslige, men bestemt også på det sociale. Derfor har vi bl.a. klubeftermiddage, fester og fiskeklub, som drives af frivillige og vi deltager også i arrangementer og rejser samme med andre idrætsforeninger for psykisk sårbare.

Organisering
Foreningen blev stiftet 23. februar 1998 og fungerer som en selvstændig idrætsforening. Vi er organiseret under Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) og deres afdeling Idræt for Sindet (IFS). Vores forening er ligeledes medlem af DGI Storkøbenhavn.

Én gang om året i marts måned er der generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse bestående af medlemmer og instruktører.

Foreningen er ligeledes støttet af Socialforvaltningen i Københavns Kommune, som bistår foreningen med et årligt driftstilskud samt ansættelse og aflønning af en fuldtidsansat koordinator, en deltidsansat kontormedhjælper og en aktivitetsmedarbejder i fleksjob 13 timer/ugen. De tre medarbejdere er tilknyttet Aktivitets- og samværstilbuddet Kompasset på Amager, som pr. 1. januar 2020 hører under Center for støtte til borgere i egen bolig og AST.
 
Foreningens kontor
Kontoret og administrationen befinder sig i Grøndal Multicenter på Hvidkildevej 64, 2400 København NV. Mere præcist ligger kontoret på 1. sal. lige ovenover bowlingcenteret og man kan med fordel anvende bagindgangen.
På kontoret holder foreningens koordinator og frivillige til, og der er træffetid for personlig og telefonisk henvendelse hver tirsdag og torsdag kl. 13.30-15.30.
 
Faciliteter og hold
Vi dækker både Københavns Kommune samt Frederiksberg Kommune og benytter således lokalområdernes idrætsfaciliteter, herunder Nørrebrohallen, Vesterbro Svømmehal, Sundby Idrætspark, Dansekapellet, Mariendalshallen, Frederiksberg Sundhedscenter m.f.

Vi benytter ligeledes Ungehus CPH's faciliteter på Hørsholmsgade 20, 2200 Kbh. N.
(Det tidl. Idrætshuset, som lukkede ved årsskiftet 2016/2017). Her har vi fitnesstræning og enkelte andre hold.

Vi forsøger at sprede vores tilbud ud over hele København og Frederiksberg, og vi er altid åbne overfor nye kollaborationer. 
 
___________________________________________________________________________________
 
 

LÆS MERE OM SPORTSGRENENE