I Kæmperne lægger vi vægt på trygge rammer, og at alle medlemmer føler sig godt tilpas. Hos os er det vigtigt, at der er plads til forskellighed, og at alle føler sig inkluderet og respekteret. Dette er værdier, som vi forventer alle vores instruktører, ansatte og frivillige vægter højt. Vi forventer naturligvis også, at vores medlemmer er med til at støtte op om en god kultur ude på foreningens hold. 

Opstår der alligevel konflikt:

 

Vi lægger vægt på, at man forsøger at løse konflikten indbyrdes, inden man henvender sig til koordinator/bestyrelse. Tag gerne fat i instruktøren på holdet, som netop er til for at hjælpe.

 

Skulle man opleve at stå i en konflikt, eller opleve grænseoverskridende adfærd, som man ikke føler kan løses med den/de implicerede parter, kan man altid rette henvendelse til foreningens koordinator, og/eller foreningens bestyrelse.

 

Henvendelse kan enten ske via telefon til koordinatoren på 30692594 eller via mail til info@ifk98.dk – Skriv ”Til bestyrelsen” i emnefeltet.

 

Når vi modtager en henvendelse, vil personen der har henvendt sig, blive inviteret ind til en snak med koordinator og evt. et bestyrelsesmedlem, så vi kan høre nærmere om situationen. Herefter vil det videre forløb være individuelt og afhænge af konfliktens størrelse og indhold.

 

Som udgangspunkt vil koordinator i samarbejde med bestyrelsen og de implicerede parter forsøge at finde en fornuftig løsning. Skulle der evt. blive behov for en tredje part (mægler), kan dette også være en mulighed.

LÆS MERE OM SPORTSGRENENE