Bestyrelse
Brian Lund
Præsentation

Suppleant for Instruktørrepræsentanten

Se hele beskrivelsen
Cvetanka Milevska
Præsentation

Bestyrelsesmedlem 

Hej jeg hedder Cvetanka
Pt sidder jeg i klubbens bestyrelse, men jeg startede til kvinde gymnastik i 1998. Derudover spillede jeg basketball, floorball og badminton, men nu dyrker jeg kun dansegymnastik og yoga.

Jeg er ikke uddannet instruktør, men hjælper til som frivillig ved klubaftener, arrangementer, fester mm. Jeg har bl.a. hjulpet til ved Sundby Walk and Run i mange år - både som vejviser og uddeler af mad/vand.

Jeg har holdt ved klubben i alle de her år, fordi det føles som én stor familie og der er et godt sammenhold.

Mit mål med bestyrelsesarbejdet er, at være praktisk hjælp og støtte op om nye initiativer.

Venlig hilsen

Cvetanka Milevska

Se hele beskrivelsen
Dina Isbrand
Præsentation
 Bestyrelsesmedlem
Se hele beskrivelsen
Frans Sørensen
Præsentation
Bestyrelsesmedlem
Se hele beskrivelsen
Lennart Nilsåker
Præsentation

Formand for bestyrelsen 

Lennart 62, Ina, datter 24 år.
Medlem af foreningen i cirka 3 år, heraf suppleant for bestyrelsen 1 år.
Har været tillidsrepræsentant lokalt samt centralt i mange år.
Mine prioriterede områder i det kommende år, styrkelse af bestyrelsen, mere synlighed, arbejde med fremtiden for foreningen. Styrkelse af vores profil i forhold til medlemmer og kommunen, både København og Frederiksberg.
Se hele beskrivelsen
Merete Randrup
Præsentation

Kasserer

Som kasserer for foreningen ser jeg det som min fornemste opgave i samarbejde med foreningens koordinator at have et godt overblik over foreningens økonomi (budget og regnskab) og at kunne rådgive resten af bestyrelsen i økonomiske sager. Jeg har været bruger siden august 2014 og kan sædvanligvis træffes til spinning om torsdagen og en gang imellem til søndagsfitness. Til daglig arbejder jeg på deltid som specialkonsulent i regnskab på Københavns Universitet.

Se hele beskrivelsen
Mitzi Brix Hansen
Præsentation

Næstformand 

Idræt har altid interesseret mig, men det er først inden for de sidste 3 år jeg virkelig er begyndt at dyrke det. I kan finde mig et par timer i fitness hver uge. Jeg elsker det og det er min medicin for at kunne klare min hverdag.

Jeg har været medlem i lidt over 3 år. Selvom jeg er blind, skal det ikke holde mig tilbage fra at dyrke idræt og være aktiv i en forening. Jeg elsker forenings livet og det har gjort mig mere åben over for andre mennesker. Jeg er tænkende, åben og i møde kommende. Jeg er en god samtale partner og god til at lytte både til andre i bestyrelsen og medlemmerne.

Jeg har været i bestyrelsen i 2 år. Mit første år var som menigt medlem og det andet som næstformand.

Jeg er fyldt af masser af energi og livs mod. Har holdninger og meninger om alt og jeg er typen som siger min mening. I mit bestyrelses arbejde lægger jeg stor vægt på respekt og at man kan samarbejde og det vil jeg gøre mit for kommer til at fungere på bedst mulige måde.

Jeg vil gå ind i opgaver med planlægning og ellers bare være en god kammerat og sparrings partner for andre. Både dem jeg sidder i bestyrelsen med og andre medlemmer.

Man kan altid sende mig en mail og jeg svarer hurtigst muligt.

Se hele beskrivelsen
Petra Norberg kristiansen
Præsentation

Instruktørrepræsentant 

I foråret 2017 blev jeg valgt som instruktørernes repræsentant til bestyrelsen.
Jeg har fokus på at varetage instruktørernes interesser og behov, og jeg ser mig selv som deres tillidsrepræsentant. Det kunne f.eks. være i forbindelse med ansættelsesforhold eller kurser.
Se hele beskrivelsen
Robert Haxager
Præsentation
Bestyrelsesmedlem

Er 67 år. Arbejdede hele arbejdslivet indenfor byggebranchen, herunder 30 år som selvstændig. Blev for mange år siden henvist til Kæmperne fra Frederiksberg Psykiatriske hospital. Har været medlem af kæmperne i godt 8 år og heraf i bestyrelsen 7 år. Med hensyn til fremtiden for foreningen, kunne jeg tænke mig at vi fortsætter det gode samarbejde mellem brugerne og instruktørerne, med fokus på at vi bliver bedre og bedre. Har altid været glad for at komme i Kæmperne.

 
Se hele beskrivelsen
Medarbejdere
Christine Topp
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Erik Skieller
Præsentation
Seniorjobber - administrativ medarbejder
Se hele beskrivelsen
Otto Moldrup Sørensen
Præsentation
Se hele beskrivelsen

LÆS MERE OM SPORTSGRENENE