Formål:
Idrætsforeningen Kæmperne af 1998 (forkortet IFK98) er en idrætsforening, som primært henvender sig til mennesker med psykiske og/eller sociale udfordringer eller sårbarheder. Medarbejdere, pårørende og venner må også gerne deltage i foreningens aktiviteter. Alle er velkomne.

Foreningens mål er at øge medlemmernes fysiske og psykiske velvære samt skabe et socialt trygt og stabilt miljø - ved at tilbyde forskellige former for idræt i form af kvalificerede træningsaktiviteter, turneringer/stævner og andre idrætslige og sociale arrangementer.
 
Vi lægger vægt på det sportslige, men bestemt også på det sociale. Derfor har vi bl.a. klubaftener, fester og fiskeklub samt deltager i arrangementer og rejser med andre idrætsforeninger.  

Organisering:
Foreningen blev stiftet 23. februar 1998 og fungerer som en selvstændig idrætsforening, som er organiseret under Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) og Idræt for Sindet (IFS). Vores forening er ligeledes medlem af DGI Storkøbenhavn.

Én gang om året i marts måned er der generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse bestående af medlemmer og instruktører.
Herudover har vi en daglig foreningskoordinator og en aktivitetsmedarbejder i fleksjob, som aflønnes af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

Vi dækker både København og Frederiksberg Kommuner og benytter således deres idrætsfaciliteter - fx. Nørrebrohallen, Vesterbro Svømmehal, Sundby Idrætspark, Dansekapellet, Mariendalshallen m.f.

Vi benytter ligeledes Ungehus CPH's faciliteter på Hørsholmsgade 20, 2200 Kbh. N. (tidl. Idrætshuset), hvor vi har fitnesstræning og flere andre hold. Vi forsøger at sprede vores tilbud ud over hele København og Frederiksberg i det omfang, der er ressourcer og interesse for det. 
Administrativt hører foreningen til på aktivitets - og samværstilbuddet Kompasset under Center Amager.
Her er der ligeledes mulighed for fri træning alle hverdage i et stort fitnessområdet.
 
Herudover har vi ugentlig træffetid hver tirsdag og onsdag kl. 13.30-15.30 i Det Gule Hus på Kapelvej 55, 2200 København N.
Det Gule Hus er et værested, som drives af Askovfondens Socialpyskiatri (ASPA). 
Her er der café med mulighed for at købe dagens ret for 25 kr.
 
Ændringer på vej
Foreningen har fået mulighed for at flytte ind i Grøndal Multicenter på Hvidkildevej 64, 2400 København Nv.
Det er planen, at foreningens administration og træffetid skal samles herude, men der er lige et par detaljer, som mangler at falde på plads først. 
 
___________________________________________________________________________________
 
 

LÆS MERE OM SPORTSGRENENE