Idrætsforeningen Kæmperne (IFK 98) er en idrætsforening, som henvender sig til mennesker med psykiske lidelser eller sårbarheder. Pårørende og venner må også gerne deltage i foreningens aktiviteter. Alle er velkomne.

Foreningen blev stiftet 23. februar 1998 og fungerer som enhver anden frivillige idrætsforening.
Man melder sig ind og betaler et halvårligt kontingent på 300 kr., som opkræves hver d. 1. januar og d. 1. august.
Én gang om året er der generalforsamling, hvor der vælges en bestyrelse bestående af medlemmer og instruktører.
Herudover har vi en daglig koordinator og en aktivitetsmedarbejder i fleksjob, som aflønnes af Socialforvaltningen i Københavns Kommune.

I foreningen lægger vi både vægt på det sportslige, men bestemt også på det sociale.
Vi har bla. klubaftener, fester, stævner, filmklub og rejser.

Vi benytter Ungehus CPH's faciliteter på Hørsholmsgade 20, 2200 Kbh. N. (tidl. Idrætshuset), hvor vi har fitnesstræning og flere hold, men vi forsøger også at sprede vores tilbud ud over hele København og Frederiksberg i det omfang, der er ressourcer og interesse for det. 
Vi benytter bl.a. også Kommunernes idrætsfaciliteter - fx. Nørrebrohallen, Vesterbro Svømmehal, Sundby Idrætspark, Dansekapellet,  Mariendalshallen m.f.

Foreningens administration hører til på aktivitets - og samværstilbuddet Kompasset på Center Amager.
Her er der ligeledes mulighed for fri træning i et stort fitnessområdet alle ugens dage (minus søndag).
 
Herudover har vi ugentlig træffetid hver tirsdag og onsdag kl. 13-15 i Det Gule Hus på Kapelvej 55, 2200 København N.
Det Gule Hus er et værested, som drives af Askovfondens Socialpyskiatri (ASPA). Her er der café med mulighed for at købe dagens ret for 25 kr.