Prøvetimer

Du har mulighed for at få et par gratis prøvetimer inden du melder dig ind. Du kan altid bare møde op på vores hold uden at melde din ankomst i forvejen. Vores instruktører er vant til, at der jævnligt kommer folk til prøvetimer, så de skal nok tage godt imod dig.

Du må meget gerne følges med en bekendt, en ven eller en ansat/frivillig med tilknytning til dit bosted eller værested.
 
Hvis du er ansat/frivillig på et være- eller bosted, må du gerne tage til prøvetimer sammen med dine borgere. Det eneste vi beder om, er at I giver besked, hvis I kommer mere end 3 stykker. På den måde kan vi informere instruktøren, så han/hun er klar til at tage imod jer.

Ring/SMS til 30 69 25 94
Mail til enten Christine: cp06@kk.dk eller Erik: jy89@kk.dk

LÆS MERE OM SPORTSGRENENE