Prøvetimer

Du har mulighed for at få et par gratis prøvetimer inden du melder dig ind. Du kan altid bare møde op på vores hold, uden at melde din ankomst i forvejen. Vores instruktører er vant til, at der jævnligt kommer folk til prøvetimer, så de skal nok tage godt imod dig.

Du må meget gerne følges med en bekendt, en ven eller en ansat/frivillig med tilknytning til dit bosted eller værested.
 
Hvis du er ansat/frivillig på et bo- eller værested, må du gerne tage til prøvetimer sammen med en gruppe borgere. Det eneste vi beder om, er at I giver besked, hvis I kommer mere end 3 personer. På den måde kan vi informere instruktøren, så han/hun er klar til at tage imod jer.
 
Vi kan også sagtens lave en aftale om fast følgeordning, men det kræver enten, at borgerne melder sig ind i foreningen efter et par prøvetimer, eller vi laver en anden aftale om betaling.

Ring/SMS til 30 69 25 94
Mail til idrætskoordinator Christine: cp06@kk.dk

LÆS MERE OM SPORTSGRENENE